• Katherine Kawaguchi Interior Design
  • Katherine Kawaguchi Interior Design
  • Katherine Kawaguchi Interior Design
  • Katherine Kawaguchi Interior Design
  • Katherine Kawaguchi Interior Design
  • Katherine Kawaguchi Interior Design

Katherine Kawaguchi cell: 209. 403. 9668
Email: kk@guchi2.com